Stowarzyszenie Rolników "OSTOJA"
ST OSTOJA

Nabór Wniosków
Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2023

ST OSTOJA Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” zaprasza hodowców bydła, owiec, kóz, koni oraz jeleniowatych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pod nazwą „Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2023”. Celem powyższego projektu jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarstwa, które jest przyznawane do powierzchni użytków rolnych przeznaczonych do prowadzenia wypasu wyżej wymienionych grup zwierząt. Czytaj więcej ...Nabór Wniosków
Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2022

ST OSTOJA Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” zaprasza hodowców bydła, owiec, kóz, koni oraz jeleniowatych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pod nazwą „Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2022”. Celem powyższego projektu jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarstwa, które jest przyznawane do powierzchni użytków rolnych przeznaczonych do prowadzenia wypasu wyżej wymienionych grup zwierząt. Czytaj więcej ...Nabór Wniosków
Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2021

ST OSTOJA Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” zaprasza hodowców bydła, owiec, kóz, koni oraz jeleniowatych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pod nazwą „Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2021”. Celem powyższego projektu jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarstwa, które jest przyznawane do powierzchni użytków rolnych przeznaczonych do prowadzenia wypasu wyżej wymienionych grup zwierząt. Czytaj więcej ...Nabór Wniosków
Podkarpacki Naturalny Wypas - 2020

ST OSTOJA Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” zaprasza hodowców bydła, owiec, kóz, koni oraz jeleniowatych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pod nazwą „Podkarpacki Naturalny Wypas 2020”. Celem powyższego projektu jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarstwa, które jest przyznawane do powierzchni użytków rolnych przeznaczonych do prowadzenia wypasu wyżej wymienionych grup zwierząt.
Centergen finanse PRO-MARK