Szkolenie w Nozdrzcu 7.03.2014

Szkolenie w Dydni 8.03.2014

Szkolenie w Szczawnem 15.03.2014

Zwierzęta biorące udział w „Programie Wypasowym”

Szkolenie w Bukowsku 21.03.2014

Szkolenie w Hoszowczyku 28.03.2014

Wyjazd do Austrii