Zarząd Stowarzyszenia Rolników „Ostoja” informuje
o rozpoczęciu naboru wniosków do programu
„Podkarpacki Naturalny Wypas II – 2019”

Program jest zlecony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, realizowany przez Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”, dotyczy realizacji zadania publicznego  Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. W programie mogą brać udział hodowcy: bydła, koni, owiec, kóz oraz jeleniowatych którzy wypasają swoje zwierzęta na trwałych użytkach zielonych na terenie województwa podkarpackiego. Aby wziąć udział w programie należy pobrać wniosek ze strony stowarzyszenia i go wypełnić, dołączyć wymagane załączniki i przesłać na adres:

Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”
Nagórzany 5
38-505 Bukowsko

Możliwe i preferowane jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, w tym przypadku należy wniosek przesłać na jeden z adresów mailowych umieszczonych na stronie.

Załączniki (wypisy z rejestru gruntów, zaświadczenie o zwierzętach) wraz z oświadczeniem należy wysłać na adres Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”.

Wnioski złożone w formie elektronicznej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. W przypadku wypasania zwierząt na terenach objętych formami ochrony należy wskazać takie tereny we wniosku. Z tytułu użytkowania obszarów objętych formami ochrony będzie przysługiwała dodatkowa premia.

Przewidywane stawki płatności:

– 120 za 1 ha terenów łąkowo-pastwiskowych nie objętych formami ochrony przyrody

– 160 za 1 ha terenów łąkowo-pastwiskowych objętych formami ochrony przyrody

– 200 za 1 ha terenów łąkowo-pastwiskowych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego W przypadku dużego zainteresowania programem powyższe kwoty mogą ulec zmniejszeniu.

Załączniki:
1. Wniosek 2019 (zgłoszenie działek i zwierząt gospodarskich i jeleniowatych biorących udział w wypasie)
2. Prośba do kierownika ARiMR
3. Zgłoszenie do programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II – 2019”
4. Oświadczenie WZRG