Zarząd Stowarzyszenia Rolników „Ostoja” informuje
o rozpoczęciu naboru wniosków do programu
„Podkarpacki Naturalny Wypas II – 2018”

Program jest zlecony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, realizowany przez Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”, dotyczy realizacji zadania publicznego  Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r.
W programie mogą brać udział hodowcy: bydła, koni, owiec, kóz oraz jeleniowatych którzy wypasają swoje zwierzęta na trwałych użytkach zielonych na terenie województwa podkarpackiego.
Aby wziąć udział w programie należy pobrać wniosek ze strony stowarzyszenia i go wypełnić, dołączyć wymagane załączniki i przesłać na adres:

Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”

Nagórzany 5

38-505 Bukowsko.

Możliwe i preferowane jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, w tym przypadku należy wniosek przesłać na jeden z adresów mailowych umieszczonych na stronie. Załączniki (wypisy z rejestru gruntów, zaświadczenie o zwierzętach) wraz z oświadczeniem należy wysłać na adres Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”.

Wnioski złożone w formie elektronicznej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności
W przypadku wypasania zwierząt na terenach Natura 2000 należy wskazać takie tereny we wniosku. Z tytułu użytkowania obszarów Natura 2000 będzie przysługiwała dodatkowa premia.

Załączniki:
1. Prośba do kierownika ARiMR
2. Wniosek 2018 (zgłoszenie działek i zwierząt gospodarskich i jeleniowatych biorących udział w wypasie)
3. Zgłoszenie do programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II – 2018”
4. Oświadczenie WZRG