Zgodnie z nowelizacją ustawy o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie swojego stada, co najmniej jeden raz w roku. Wypełniony dokument należy czytelnie podpisać a następnie przekazać do biura ARiMR w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia.
Spis stanu zwierząt należy przeprowadzić w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Poniżej linki do formularzy:
formularz w wersji pdf
formularz w wersji elektronicznej