Wypas17Zarząd Stowarzyszenia Rolników „Ostoja” informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do program „Podkarpacki Naturalny Wypas II”

Program jest zlecony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizowany przez Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”, dotyczy realizacji zadania publicznego  Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r.

W programie mogą brać udział hodowcy; bydła, koni, owiec, kóz oraz jeleniowatych którzy wypasają swoje zwierzęta na trwałych użytkach zielonych na terenie województwa podkarpackiego.

Aby wziąć udział w programie należy pobrać wniosek ze strony stowarzyszenia i go wypełnić, dołączyć wymagane załączniki i przesłać na adres: Stowarzyszenie Rolników „Ostoja” Nagórzany 5, 38-505 Bukowsko.

Możliwe i preferowane jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, w tym przypadku należy wniosek przesłać na jeden z adresów mailowych umieszczonych na stronie. Załączniki (wypisy z rejestru gruntów, zaświadczenie o zwierzętach) wraz z oświadczeniem należy wysłać na adres Stowarzyszenie Rolników „Ostoja”.

Wnioski złożone w formie elektronicznej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności

W przypadku wypasania zwierząt na terenach Natura 2000 należy wskazać takie tereny we wniosku. Z tytułu użytkowania obszarów będzie przysługiwała dodatkowa premia.

Przewidywana kwota dotacji na 1 ha wynosi 120zł + 40zł dodatkowo za wypasanie zwierząt na obszarze Natura 2000. W przypadku dużego zainteresowania programem kwota może ulec zmniejszeniu.

Termin składania wniosków do 30-04-2017r.

Załączniki:
1. Oświadczenie WZRG
2. Prośba do kierownika ARiMR
3. Wniosek (Zgłoszenie działek i zwierząt biorących udział w wypasie)