W marcu 2013 roku decyzją Zarządu Stowarzyszenia Rolników „Ostoja” tytuł honorowego członka stowarzyszenia został przyznany Panu Zygmuntowi Paluchowi.
Pan Zygmunt Paluch jest absolwentem wyższych uczelni krajowych i zagranicznych. Jego działalność w ramach Amerykańsko polskiej Wspólnej Komisji ds. Pomocy Humanitarnej oraz Fundacji Heifer Project International w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju setek gospodarstw rolnych potencjalnie zepchniętych na margines nie bytu, rozwoju działalności rolniczych przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz wdrażania nowoczesnych technologii w produkcji rolniczej. Działalność Pana Zygmunta Palucha miała istotny wpływ na powstanie Stowarzyszenia „Ostoja” oraz na większość sukcesów Stowarzyszenia związanych z realizacją projektów finansowanych przez Heifer International.