Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.
Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego. Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych.

tymczasowy

Tytuł projektu:
Wyjazd szkoleniowy dotyczący produkcji i dystrybucji serów dojrzewających w małych gospodarstwach rolnych.
– Okres realizacji: od 15/08/2014 do 15/11/2014
– Całkowita wartość projektu: 37 000,00zł
– Dofinansowanie: 21 000,00zł
– Wkład własny: 16 000,00zł

Cele projektu:
– Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia dobrych praktyk szwajcarskich, szczególnie w zakresie wsparcia sektora około turystycznego, produktu lokalnego – poprzez pokazanie rolnikom możliwości wynikających z wykorzystania mleka hodowanych przez siebie krów do produkcji serów dojrzewających i włączenia ich do oferty w swoich gospodarstwach i gospodarstwach agroturystycznych.
– Uporządkowanie i przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat potencjału regionu w kontekście doświadczeń szwajcarskich poprzez zaprezentowanie gospodarstw rolnych produkujących sery dojrzewające na bazie mleka z hodowanych przez siebie krów.
– Wymiana doświadczeń i przedstawienie możliwości współpracy przy produkcji i dystrybucji serów.
– Przedstawienie korzyści wynikających z rejestracji produktu regionalnego i zachęcenie producentów sera dojrzewającego do działań w tym kierunku.
Zadania w projekcie:
– Wyjazd szkoleniowy mający na celu przedstawienie produkcji i dystrybucji serów dojrzewających w gospodarstwach rolnych na terenie Austrii.
– Zorganizowanie szkolenia podsumowującego zebrane doświadczenie i spostrzeżenia z wyjazdu na temat produkcji i dystrybucji sera dojrzewającego w małych gospodarstwach rolnych oraz przedstawienie doświadczeń szwajcarskich na przykładzie zakładu produkcji górskich serów ekologicznych Gluringen.
– Zaprezentowanie korzyści wynikających z rejestracji produktu regionalnego w celu zachęcenia do starań o jego rejestrację.

tymczasowy1tymczasowy2logo

www.alpykarpatom.pl
www.fundacjakarpacka.org
www.stostoja.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom „, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.