We wrześniu 2012, w ramach projektu „ Rozwój produkcji mleczarskiej w Armenii”, realizowanego przez Heifer Project international , finansowanego przez Ministerstwo Spraw zagranicznych z budżetu programu „ Polska Pomoc” , Stowarzyszenie Rolników „Ostoja” przygotowało seminarium szkoleniowe dla hodowców bydła mlecznego z Armenii.
W ramach seminarium goście z Armenii mieli okazje zapoznać się z metodami hodowlanymi stosowanymi przez polskim hodowców bydła mlecznego, organizacją skupu mleka, technologiami stosowanymi w przetwórstwie mleka oraz działalnością stowarzyszenia „Ostoja”.